KIZIĆ METAL d.o.o.
PROIZVODNJA I PROMET
UNIKATNE I TIPSKE METALNE GALANTERIJE

Okovi u građevinarstvu

Nasa firma proizvodi ugaonike i okove za stolariju. Spojni elementi u građevinarstvu su dizajnirani za povezivanje drvenih greda sa istim, vezivanje drvenih greda za beton i drvenih konstrukcija sa drugim materijalima. Osnovne prednosti korišćenja spojnih elemenata je: - Jednostavna montaža, - Ušteda materijala, - Krutost i stabilnost konstrukcije. Korišćenjem ovih spojnih elemenata u velikoj meri se pojednostavljuje i ubrzava sklapanje konstrukcija u građevinarstvu. U cilju obezbeđivanja spojnih elemenata od korozije, oni se proizvode od pocinkovanog čeličnog lima ili se cinkuju.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture